Gode betingelser til landbruket

Vi er den forhandleren som har størst økning i salg av driftsmidler til landbruket

Landbruk

Vil du være med ?

Bøndenes Innkjøpslag SA fortsetter som den forhandleren som har størst økning i salg av driftsmidler til landbruket.

Årsutbytte

Styret mener fortsatt at det er grunnlag for å gi årsutbytte i tillegg til kontantrabatten. Derfor satser vi på å drive butikken slik at det blir mulig å gi 0,5 % årsutbytte på alt kjøp til medlemmer. Årsutbytte blir allikevel som før vedtatt på årsmøte.

B.I - Den mest attraktive forhandleren

For å lykkes med disse betingelsene, er det viktig at du som medlem fortsetter å bruke butikken i størst mulig grad. Skal vi kunne gi 1 % rabatt på alt kjøp med de nye avansesatsene til FK, er vi tvunget til å ha inntekter utover det vi får i slag av kraftfor, gjødsel, såvarer og ensilering. På denne måten blir det du som medlem som avgjør om dette skal lykkes.

Lavere kostnader - en viktig utfordring for landbruket

Rammevilkårene for næringen er i sterk endring. Dette betyr m.a. at bøndene må arbeide aktivt for å redusere kostnadene sine for å holde oppe samme inntjening. Lågere priser på driftsmidler er derfor et av innkjøpslaget sine viktigste mål. - En krone spart er en krone tjent.

Bøndenes Innkjøpslag SA


Forhandleren som har størst økning i salg av driftsmidler til landbruket.

Kraftfôr og gjødsel

Bøndenes Innkjøpslag SA leverer kraftfôrblandinger fra Felleskjøpet Rogaland Agder, både i småsekk, storsekk og bulk.

Se bruksområder for de ulike kraftfôrblandingene.
shutterstock_164350595

Kraftfôr til melkeku

Finn rett FORMEL kraftfôr til ditt grovfôr og din avdrått!
 
shutterstock_158175215

Kraftfôr til kalv og ammeku

Melkeerstatning, kraftfôr og tilskuddsfôr til kalv og ammeku. Råmelk er livsviktig for nyfødte kalver! Gi kalven 1-2 liter råmelk snarest mulig etter kalving.
shutterstock_393881953

Kraftfôr til sau

FORMEL Sau-sortimentet er utvida fordi forholda og fôringsstrategien hjå dei enkelte sauehaldere er ulik. FORMEL Sau-sortimentet er tilpassa sauen sine behov.

Hus & hage

Bøndenes innkjøpslag sa er din totalleverandør til hus & hage. Vår lange erfaring fra landbruket gir deg de beste rådene innen etablering og vedlikehold av din hage. 

Landbruk

Gode betingelser til  landbruket. Bøndenes Innkjøpslag SA fortsetter som den forhandleren som har størst økning i salg av driftsmidler til landbruket.
Bøndenes Innkjøpslag SA

Hoveveien 34
4306 SANDNES

Tlf:  51 66 08 81
Mobil:  48 03 16 05

Faks:  51 67 07 77

post@innkjopslag.no