Kraftfôr til kalv og ammeku

Melkeerstatning, kraftfôr og tilskuddsfôr til kalv og ammeku

Kraftfôr til kalv

Råmelk er livsviktig for nyfødte kalver! Gi kalven 1-2 liter råmelk snarest mulig etter kalving.

Deretter bør den få ytterligere 3-4 liter innen 6 timer og 6 liter pr dag de første 3 dagene. Dag 4-6 gis en gradvis overgang til melkefôr (helmelk, syrnet råmelk eller melkeerstatning). Vær sikker på at kalven får nok. Start forsiktig med høy av god kvalitet. Kalven trenger tid til å utvikle drøvtyggeregenskapene sine og trenger ekstra omtanke!

Fôr/kraftfôrAlder kalvBruksområde m.m.
Pluss Rustik Kalv0 - 12 ukerMelkeerstatning
FORMEL Mysli StartFra 1 uke i tillegg til høy og melk.Kan brukes uten melkefôr ved tidlig avvenning fra 6-8 uker.
FORMEL Mysli StartFra 8 - 12 uker uten melkefôrFORMEL Mysli Start er et unikt startfôr til kalv, lam og kje.
FORMEL Kalv(Fra 1 - 8 uker)Kan brukes som eneste kraftfôrblanding til kalv sammen med melkefôr.
FORMEL KalvFra 8 - 12 ukerKan brukes uten melkefôr hvis opptak kraftfôr over 1 kg/dag.
FORMEL FAVØR m.m.Fra ca 12 ukerKalven har nå utviklet drøvtyggeregenskaper og kan få vanlig kufôr.

Kraftfôr til ammeku

Det er vanlig at ammeku kalver sein vinter/tidlig vår for å utnytte næringsrikt beite når kua har størst næringsbehov.

I tidlig drektighet kan en med fordel bruke fôrrasjon med lav energikonsentrasjon uten at det påvirker kalven.

Forslag til fôrplan for ammeku

PeriodeGrovfôrKraftfôr *)Vitamin-/ mineraltilskudd **)Kommentarer
8-4 uker før kalvingHalm/grovfôr av middels kvalitet0 - 1kg100 - 200gDet er viktig med tilskudd av vitaminer og mineraler ved liten kraftfôrrasjon. Behov for mer kraftfôr ved høy andel halm.
4 uker før kalving - kalvingGodt surfôr0,5 - 1kg100 - 200gAmmeku som går med to eller flere kalver må få mer kraftfôr
Kalving - 4 uker etter kalvingGodt surfôr2 - 3kg100gAmmeku som går med 2 eller flere kalver må få mer kraftfôr
 *) Vi anbefaler FORMEL Biff eller FORMEL Favør som kraftfôr til ammeku. Dette må selvsagt tilpasses beite/grovfôr. Les mer om fôring av kjøttfé og om FORMEL Biff-sortimentet i brosjyren "Storfé blir hva storfé eter". Men man kan også bruke andre melkefôr. Les mer om disse kraftfôrslagene på siden om melkeku.

**) En måte å tildele vitamineraler på er automat der de har fri tilgang i form av PLUSS Multitilskudd appetitt. Det er da viktig å følge med på at alle dyra har et opptak, ikke bare enkeltdyr. En annen måte å tildele vitamineraler på er å strø dette oppå grovfôret. Her anbefaler vi PLUSS multitilskudd storfe/geit. Det må bare passes på at dyra eter blandinger, og at det ikke blir liggende igjen på fôrbrettet.

Ellers bør man ha tilgang til saltslikkestein til enhver tid. Grå slikkestein er til storfé. Denne gis i tillegg til vitamineralene.

Hus & hage

Bøndenes innkjøpslag sa er din totalleverandør til hus & hage. Vår lange erfaring fra landbruket gir deg de beste rådene innen etablering og vedlikehold av din hage. 

Landbruk

Gode betingelser til  landbruket. Bøndenes Innkjøpslag SA fortsetter som den forhandleren som har størst økning i salg av driftsmidler til landbruket.