Personvernerklæring for Bøndenes Innkjøpslag SA

Personvernerklæring for Bøndenes Innkjøpslag SA


Ditt personvern er viktig for Bøndenes Innkjøpslag SA. All behandling av personopplysninger i Bøndenes Innkjøpslag skal følge gjeldende personvernregelverk.
Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og brukes, hvordan opplysningene samles inn og brukes og hvilke personvernrettigheter du har.
Bøndenes Innkjøpslag SA er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.
Når kunden er et foretak og ikke en privatperson vil opplysningene Bøndenes Innkjøpslag behandler ikke vil være personopplysninger. Vi er likevel opptatt av å verne om alle opplysninger vi behandler om våre kunder og medlemmer, og vi vil derfor som utgangspunkt behandle alle opplysninger om enkeltpersonforetak som personopplysninger.
 
1. Innsamling, bearbeiding og bruk av personlige opplysninger
Når samler vi inn personopplysninger om deg?
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, e-post eller via nettstedet vårt.
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og oss.

 
Medlemskap

For å kunne inngå og oppfylle avtale med deg eller din virksomhet om medlemskap i Bøndenes Innkjøpslag er det nødvendig for oss å behandle opplysninger som navn, org. nummer, epostadresse, telefonnummer, leveringsadresse, type gårdsdrift, kontonummer og kjøpshistorikk, samt opplysninger knyttet til medlemsbonus.
Vi får disse opplysningene fra deg, samt fra Brønnøysundregisteret.

Service- og garantiavtaler og reklamasjoner

For å kunne inngå og oppfylle avtaler om service, garantier og reparasjoner, eller for å løse reklamasjons- og angrerettssaker eller forsvare oss mot potensielle krav, er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger som navn, epostadresse, telefonnummer, org. nummer, kjøpshistorikk og service/verkstedshistorikk.
Vi får disse opplysningene fra deg.
 

Opprettelse av kundekonto

For alle kunder som handler hos oss, opprettes en kundekonto. Kundekontoen kan gi deg tilgang med passord til dine egne, lagrede personopplysninger.

Bruk av data hos tredjepart

SuperOffice er leverandør av programvaren for vårt kundesystem. Vi har en databehandleravtale med SuperOffice AS som regulerer partenes rettigheter og plikter iht GDPR.
Kjøps og ordrehistorikk lagres i Zirius. Disse data lagres på server i egne lokaler. Vi har databehandleravtale med leverandør og driftsoperatør.
 
 
 
 
2. Behandlingens formål og hjemmel

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre direktesalg, direkte markedsføring, kundeservice og administrasjon av medlemskap.
Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:
 • Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss, inkludert ordrebekreftelse, faktura, påminnelser, oppdateringer og lignende.
 • Gi deg informasjon om kurs eller arrangement du har meldt deg på, når dette er tilgjengelig. Dette kan for eksempel være innhold og møtested, eventuelle endringer, og lignende.
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, eller telefonsamtaler), og «Kontakt meg»-skjema, evt. andre webskjemaer du har fylt ut på vårt nettsted.
 • Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produkt- og tjenestekampanjer. Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever at du samtykker til å motta den.
 • Vi lagrer kjøps- og ordrehistorikk i henhold til regnskapsloven.
 • I tillegg vil personopplysningene brukes til å sikre eventuelle rettskrav som er oppstått under kundeforholdet.
 • Videre behandles personopplysningene for å opprettholde et register over våre kunder.

3. Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra nettstedet vårt kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.
Vi samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.
Sensitive personopplysninger som eventuelt legges inn når man kommer til utsjekken i nettbutikken, er informasjon som ikke lagres i nettbutikken, men sendes til og lagres hos betalingsleverandør, eksempelvis Klarna og Payex.
Våre samarbeidspartnere har forpliktet seg til å håndtere personopplysninger i henhold til GDPR, EUs personvernlovgivning.


4. Hvor lenge tar vi vare på dine personopplysninger?

Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere kundeforholdet. Dersom kundeforholdet opphører vil vi slette personopplysninger etter 20 år. Vi trenger også dine personopplysninger for å oppfylle lovpålagte plikter, samt for å sikre dekning av reklamasjoner og eventuelle rettskrav. Nettstedet lagrer kun informasjon i EU/EØS-land og i godkjente land iht GDPR.
Informasjon blir ikke videreformidlet til andre formål enn det som er oppgitt i denne erklæringen. Du kan til enhver tid kreve innsyn i hvilke opplysninger som lagres om deg, og be oss korrigere, slette eller sende deg opplysningene i et maskinlesbart format.

6. Rettigheter til dine personopplysninger
 • Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:
 • Rett til å bli informert om at personopplysninger samles inn, hvilke opplysninger som samles inn og hva disse skal brukes til.
 • Rett til at personopplysninger ikke brukes med mindre du aktivt har gitt samtykke til bruk av personopplysninger dine.
 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som vi har om deg.
 • Rett til å be oss korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for oss å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
 • Rett til å be om at vi gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.