Gode betingelser til landbruket

Bøndenes Innkjøpslag SA har i mer enn 30 år jobbet for gunstige priser på landbruksprodukter til lokale bønder. Vi har forhandleravtale med Felleskjøpet Rogaland Agder SA og er en stor leverandør av kraftfôr, tilskuddsfôr, konserveringsmidler, plantevernmidler, gjødsel, kalk, såkorn, såfrø, plantevernmidler og andre driftsmidler til landbruket.
I butikken finner du et bredt utvalg av tilskuddsfôr og husdyrrekvisita til de fleste husdyrslag, samt spon og strø, drensrør og deler, nettinggjerder, grinder, med mer.
Ønsker du å bli medlem i Bøndenes Innkjøpslag kan du kontakte oss på telefon 51 66 08 81. Vi har de samme betingelsene på tonnvarer som FKRA og har i tillegg gunstige betalingsbetingelser.

Besøk oss i Hoveveien 80 på Sandnes.
Melkekyr

Kraftfôr til melkeku

Finn rett FORMEL kraftfôr til ditt grovfôr og din avdrått!

Ammeku med kalv på beite

Kraftfôr til kalv og ammeku

Råmelk er livsviktig for nyfødte kalver! Gi kalven 1-2 liter råmelk snarest mulig etter kalving. Dag 4-6 kan man starte en gradvis overgang til melkefôr.

To sauer på beite

Kraftfôr for sau

FORMEL Sau-sortimentet er utvida fordi forholda og fôringsstrategien hjå dei enkelte sauehaldere er ulik. FORMEL Sau-sortimentet er tilpassa sauen sine behov.

griser

Kraftfôr for svin

Kraftfôr til purker, smågris, og slaktegris.