Nyheter

Tilbakekalling av Husqvarna Aspire™ grensag

husqvarna-aspire-grensag

Husqvarna tilbakekaller grensag Husqvarna Aspire™ P5-P4A og PE5-P4A grunnet fare for skade

Sammendrag tilbakekalling:

Produktnavn: Husqvarna Aspire™ modell P5-P4A (grensag) og PE5-P4A
(grensag med stang).

Fare: Grensag P5-P4A og PE5-P4A som tilbakekalles kan i noen tilfeller komme
til å starte så snart batteriet settes i, uten at startutløseren er aktivert, noe som
innebærer fare for skade.

Kompensasjon: Erstatning

Kunder bør slutte å bruke tilbakekalte produkter umiddelbart og returnere dem til
kjøpsstedet, og enten få full tilbakebetaling, bytte inn i en ny Husqvarna Aspire™
grensag eller velge mellom en Husqvarna Aspire™ T28-P4A trimmer eller
Husqvarna Aspire™ H50-P4A hekksaks, uten tilleggskostnad*.

Husqvarna informerer om tilbakekalling av en begrenset serie av
modellene Husqvarna Aspire™ P5-P4A (grensag) og PE5-P4A (grensag med
stang) grunnet mulig fare for skade.

Bruksstopp og tilbakekalling av produkt
Husqvarna har blitt gjort oppmerksom på at grensagen i noen få tilfeller kan
komme til å starte så snart batteriet bli satt i, uten at startutløseren er aktivert.


Vi har ikke fått rapporter om personskader eller skader på eiendom. Men for å
være på den helt sikre siden tilbakekaller vi og stanser all bruk av produktene i
denne serien med umiddelbar virkning.


Kunder bør slutte å bruke tilbakekalte produkter umiddelbart og returnere dem til
kjøpsstedet, og enten få full tilbakebetaling, bytte inn i en ny Husqvarna Aspire™
grensag eller velge mellom en Husqvarna Aspire™ T28-P4A trimmer eller en
Husqvarna Aspire™ H50-P4A hekksaks, uten tilleggskostnad*.


For Husqvarna er produkt- og kundesikkerhet det viktigste og noe vi prioriterer
svært høyt. Vi tar derfor slike saker svært alvorlig. Alle produktene våre
gjennomgår omhyggelig testing for å enten innfri eller overgå relevante standarder
og forskrifter på alle markeder hvor Husqvarna-produkter blir solgt.

Gjeldende produkter
Produktene dette gjelder er modellene P5-P4A (grensag) og PE5-P4A (grensag
med stang), med følgende produkt- og serienummer.


ModellnavnProduktnr. Serienr. Fra – Til
Husqvarna Aspire™ P5-P4A
(grensag)
970 621 300
970 621 308
20 223 900 001 – 20 231 901 080
20 223 900 001 – 20 232 102 640
Husqvarna Aspire™ PE5-P4A
(grensag + stang)
970 621 400
970 621 408
20 223 900 001 – 20 231 700 390
20 223 900 001 – 20 232 100 210

Finn modellnavn, produkt- og serienummer

Modellnavn, produkt- og serienummer finner du på produktets merkeplate.

Merkeplaten finner du i batterirommet nederst på grensag (modell P5-P4A) og ved enden av stangen (modell PE5-P4A).

Kontakt og kompensasjon
Ta kontakt med kjøpsstedet for å returnere produktet og enten få full
tilbakebetaling, bytte inn i en ny Husqvarna Aspire™ grensag eller velge mellom
en Husqvarna Aspire™ T28-P4A trimmer eller en Husqvarna Aspire™ H50-P4A
hekksaks, uten tilleggskostnad*.
Forhandler samler inn produktene, deretter sendes de til Husqvarna Norge AS.
Det er kun produktet som skal sendes i retur. Batteri kobles av og lagres hos
forhandler.


Husqvarna kundestøtte
For spørsmål, problemer eller kundestøtte, ta kontakt med Husqvarna

*Vilkår og behandlingstid gjelder